Cayin

2017年10月13日 星期五

Kiehl's x Matthew McConaughey 2017全球慈善企劃關懷自閉症組織

Kiehl's一向都好鍾意做善事

今年佢就參與左2017全球慈善企劃,支持同埋關懷自閉症組織

攜手合作提高社會對自閉症嘅認知

為全球知名關懷自閉症慈善組織籌款

今次仲宣布與奧斯卡金像奬影帝

馬修麥康納希攜手合作一齊參與

同時間會推出Kiehl's x Matthew McConaughey 限量版嘅特效保濕乳霜


佢精心設計,用色彩及幾何圖案為主


包括互相緊扣嘅拼圖,美美的!全球自閉症患者其實有7000幾萬人

所以其實我哋必須關注同埋幫佢地提供協助

為自閉症人士同埋佢哋嘅屋企人提供資源網上工具同埋資訊護膚同時又可以做善事,多多益善!

---------------------------------------------------------------
***加入Cayin的Facebook專頁~
YouTube
Instagram
Weibo

沒有留言:

張貼留言